روانسنجی روانسنجی

روانسنجیبه نام خدای بخشنده و مهربان

 

ویژگی ها و خصایص انسانی ، در همه یکسان نیست ، من ممکن است زودتر از شما عصبانی شوم و یا شما ممکن است اجتماعی تر از من باشید اما هر دوی ما افرادی نرمال باشیم.

نکته دیگر این که هر انسانی باید حداقل و حداکثری از یک خصیصه داشته باشد ، در غیر این صورت دچار اختلال است . افسردگی و غم به هنگام از دست دادن یک عزیز ، دلشوره و نگرانی برای مراسم ازدواج و اندکی اضطراب برای رانندگی و امتحان و. . . باید وجود داشته باشد.

گاهی اوقات به دلیل مشکلی ، حالات روانی برای ما تشدید می شوند ، متاسفانه با زدن برچسب به خود یا دیگران ، نادرست ترین مسیر را طی می کنیم ، بخصوص که واژه فرنگی یا ویژه ای هم داشته باشد ، برای مثال : من دپرس شده ام ، طرف اجتماع ستیز و اجتماع گریز است . همسرم سادیست است و ده ها مورد مشابه .

و متاسفانه برخی از افراد گمان دارند که با مطالعه یک یا دو کتاب روان شناسی و یاد گرفتن چند واژه ، علامه شناخت شده اند .

در علمی چون فیزیک خطای اندازه گیری وجود دارد ، در حوزه علوم انسانی خطای اندازه گیری بیشتری وجود دارد .

:: خدمات در زمینه روانسنجی

 اجرا و تفسیر آزمونهای هوش کودکان و بزرگسالان

اجرا و تفسیر آزمونهای شخصیت و ازدواج

لیست آزمون ها

گروه هدف هزینه آزمون ها نام آزمون  ردیف

۵/۶-۴ سال

۴۰ هزار تومان WPPSI آزمون هوش وکسلر پیش دبستانی ۱

۱۷-۵/۶ سال

۵۰ هزار تومان WISC-R آزمون هوش وکسلر کودکان ۲

۱۸ به بالا

۵۷ هزار تومان آزمون شخصیت MCMI ۳

۱۶ سال به بالا

۵۷ هزار تومان آزمون شخصیت MMPI2 ۴

کودکان و بزرگسالان

۲۸ هزار تومان آزمون بندر گشتالت  ۶

 بزرگسالان

۷۵ هزار تومان اجرا و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO PI-R) ۷

کودکان

۲۵ هزار تومان آزمون های فرافکن CAT ۸

 بزرگسالان

۵۰ هزار تومان آزمون های فرافکن TATو روشاخ ۹

 تعیین وقت مشاوره

 

درپناه حق باشید.