مشاوره تحصیلی مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلیبه نام خدای بخشنده و مهربان

 مشاوره در زمینه های :

 

 آموزش نحوه مطالعه صحیح

 برنامه ریزی

 پشتیبانی کنکور

 تحلیل کارنامه آزمون های آزمایشی

و سایر خدمات روانشناسی تحصیلی

 

پی نوشت: لطفاً فقط در زمینه آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی با من محمد جانبلاغی مشورت کنید.

 

 تعیین وقت مشاوره

درپناه حق باشید.