سواستفاده کردن

۲۷ آذر ۱۳۹۵ | ۱ دیدگاه | مقالات روانشناسی | تا کنون 4966 نفر این مطلب را خوانده اند.

سواستفاده کردن به نام خدای بخشنده و مهربان

Abuse

Author: Mohammad Janblaghy

بسیاری از انواع مختلف از سوء استفاده وجود دارد. در حالی که اشکال شایع تر شامل خشونت خانگی، کودک آزاری و سوء رفتار.هر رفتار نسبت به کسی که باعث آسیب عمدی یا سوء ناراحت  او شود می تواند سواستفاده در نظر گرفته شود.

انواع سوء استفاده عبارتند از:

سوء استفاده فیزیکی

کودک آزاری

سوء استفاده جنسی

سوء استفاده عاطفی یا روانی

بی توجهی

سوء استفاده تبعیض آمیز

با توجه به حمایت از قربانیان، یک موسسه خیریه مستقل حمایت از قربانیان جرم و جنایت وجود دارد، پلیس تخمین می زنند که آنها یک تماس در هر دقیقه از کسی مبتلا به سوء دریافت خواهندکرد.(این مقاله را محمد جانبلاغی از موسسه counselling به فارسی ترجمه کرده است).

آنچه در این مقاله می خوانید:

blank بررسی انواع سواستفاده         blank خشونت خانگی        blank کودک آزاری

blank کدام خدمات روانشناسی می تواند به شما کمک کند؟ blank ویژگی های یک رابطه ناسزا آور blank تشخیص نشانه های سوء استفاده

بررسی انواع سوء استفاده

آزار جسمی است عبارت است از آسیب عمدی یا آسیب به شخص دیگری از طریق خشونت و یا هر نوع تماس فیزیکی. هر کسی می تواند با سوء استفاده فیزیکی تحت تاثیر قرار بگیرد.

سوء استفاده می تواند هر فرد را از داخل محیط قربانی از جمله اعضای خانواده، همکاران یا دوستان را شامل شود. سوء استفاده فیزیکی می تواند شامل موارد زیر باشد، اما نه محدود به آنها:

هل دادن

خاراندن

سوزش

هدف قرار دادن

گزنده

خفگی

سوء استفاده جنسی

پرتاب اشیاء

سوء استفاده عاطفی اغلب دشوار است برای شناسایی به عنوان یک سوء استفاده هیچ نشانه قابل مشاهده و یا صدمات جسمی بر روی قربانی وجود ندارد. این نوع از آزار اغلب اجازه می دهد تا به سو استفاده کننده برای به دست آوردن قدرت و شامل رفتارها و کلمات تحقیرآمیز.

به طور کلی، سوء رفتار را می توان به سه دسته قرار داد:

تهاجمی: این می تواند شامل نام، تلفن، سرزنش، متهم و تهدید و یا انتقاد مخرب باشد.

انکار: این می تواند شامل غفلت و خودداری از محبت باشد.

به حداقل رساندن: این می تواند شامل تحقیر احساسات قربانی و یا افکار، انزوا و یا اغراق در متهم کردن آنها.

سوء استفاده جنسی می تواند از لمس کردن های ناخواسته و یا  به تحت فشار برای انجام یک عمل جنسی بدون رضایت باشد. بسیاری از قربانیان که مورد آزار جنسی سوء استفاده کنندگان قرار می گیرند آنها اغلب بستگان، دوستان و یا گذشته / شریک نزدیک آنها هستند.

تصور غلط رایج این است که مردان مورد تجاوز جنسی قرار نمی گیرند: این خلاف واقع است. هر کسی می تواند یک قربانی سوء استفاده جنسی تحت فشار باشد.

افراد مبتلا به سوء استفاده جنسی ممکن است شروع به تغییر رفتار به عنوان یک نتیجه از تروما کنند. در حالی که هر فردی متفاوت واکنش نشان می دهد، اثرات آزار جنسی ممکن است شامل ترس، حملات هراس، عزت نفس پایین، درد بدن و افسردگی شود.

خشونت خانگی

آنچه تعریف خشونت خانگی را پوشش می دهد هر گونه حادثه تهدید رفتار، خشونت یا سوء استفاده بین دو نفر که باهم در یک رابطه بوده و یا هستند. همچنین اعضای خانواده، هر آنچه که جنسیت و سکسوالیته خود را پوشش می دهد.

سوء استفاده ممکن است روانی، جنسی، عاطفی یا مالی باشد. هدف آن است که برای حفظ قدرت و کنترل یک فرد بر دیگری انجام می شود. بیشتر قربانیان زنان هستند، اما مردان هم رنج می برند. مردم در روابط هم جنس نیز رنج می برند.

بیمه خدمات درمانی گفته اند که به طور متوسط، دو زن در هفته و ۳۰ مرد در هر سال به عنوان یک نتیجه از خشونت خانگی در انگلستان می میرند. این است که به فقرا یا بیکار محدود نمی شود بلکه در سراسر جامعه وجود دارد.

خشونت خانگی به عنوان یک جرم و جنایت پنهان برای سال های بسیاری باقی مانده است، تا زمانی که قانون جرم و قربانیان خشونت خانگی در سال ۲۰۰۴ پلیس و سازمان های سیاست های موثر تر برای مقابله علیه خشونت های خانگی به راه افتاد. تحقیقات نشان داده است که قربانیان خشونت خانگی بیش از هر جرم دیگری در انگلستان قربانی دارد.

خشونت خانگی می تواند شامل:

سوء استفاده کلامی

تحقیر و توهین ثابت

به طور مداوم پیدا کردن گسل (شکست) در یک شریک

تهدید

قلدری

سوء استفاده جنسی

سوء استفاده فیزیکی

مشت زدن، لگد

خفه کننده

قتل

کودک آزاری

آمار نشان می دهد که هر سال هزاران نفر از کودکان به طور فیزیکی توسط یک پدر و مادر یا کسی که آنها می دانند مورد آزار قرار می گیرند.

کودک آزاری شامل هر نوع اقدامی است که می تواند سلامتی روانی یا جسمی کودک را تهدید کند. تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از متجاوزان در دوران کودکی اشان مورد آزار قرار گرفته اند.

از عوامل اصلی کودک آزاری شامل:

سوء استفاده فیزیکی

سوء استفاده جنسی

سوء استفاده عاطفی

کار کودکان / بهره برداری

بی توجهی

رها

بازماندگان از سوء استفاده جنسی دوران کودکی اغلب مشکلاتی در روابط خود خواهند داشت، اما مهم است که بدانید که کمک و حمایت در دسترس است. مشاوره فردی می تواند به مسائل اعتماد و خشم قربانی کمک کند که به زندگی آینده اش امیدوار باشد.

کدام خدمات روانشناسی می تواند به شما کمک کند؟  

مشاوره فردی ممکن است برای قربانیان مفید باشد.

مشاوره می تواند کمک کند به بازگرداندن اعتماد به نفس و بررسی مجدد راه سالم اربتاط برقرار کردن.

کمک به حل مسائل در پایان دادن به یک رابطه آزاردهنده.

ویژگی های یک رابطه ناسزا آور

یکی از ویژگی های اصلی یک رابطه آزاردهنده کنترل است. هنگامی که یک فرد در حال انجام چیزی یا کاری برای کنترل رفتار از سوی دیگری است. این را می توان با توسل به زور و یا دستکاری انجام شود – هر دو رفتار برای کنترل رفتار دیگری است. در خیلی از موارد الگوی سوء استفاده برای یک یا هر دو طرف از زمینه های آنها وجود دارد. سوء استفاده کنندگان ممکن است زمانی خودشان قربانی بوده باشند.

برخی از روابط پاتولوژی با تضعیف نظام سادیستی از یک شریک سوء استفاده کننده ممکن است وجود داشته باشد. دوستان و بستگان ممکن است.

تثبیت بیشتر رفتار، کمتر احتمال دارد وجود داشته باشد.

در اغلب روابط یک فرد ممکن است غالب و یا قوی تر باشد. به طور معمول، نتیجه نهایی نابودی یکی از آنهاست است.

تشخیص نشانه هایی از سواستفاده

آیا شده شما در رابطه خودتان با کسی از او سواستفاده کرده باشید؟ علائم یک رابطه آزاردهنده ممکن است شامل یک یا بیشتر از موارد زیر است:

خشونت فیزیکی از جمله تهدید به خودکشی

انزوا که انحصار به توجه شریک آغاز می شود

تدریجی، در حال سقوط با شبکه حمایتی همراه است

حسادت – درخواست یک شریک برای اثبات وفاداری خود

کنترل رفتار – کنترل دوستان و فعالیت های یک شریک

انتقاد تخریب کننده

نیازهای یک فرد حذف شود و یا به حداقل برسد

پنهان کاری

روابط سوء استفاده معمولا پیشرونده است. در چنین رابطه ای اعتماد به نفس تخریب می شود. خشم غیر قابل کنترل، حسادت، نیاز به قدرت و ناتوانی به احترام مرزهای افراد دیگر تمام صفات مشترک معتادان هستند.

سوء استفاده کنندگان معمولا نیازمند هستند، کنترل گر هستند و اغلب بر اساس احساسات عمل انجام می دهند.

شاد وسربلند باشید

دوستدارتان محمد جانبلاغیچرا با اینکه سخت تلاش می کنید به اهداف خواسته هایتان نمی رسید؟

هر خواسته ای داشته باشید کاملا قابل تحقق است فقط کافی است این 51 قدمی که به شما می گوییم را در راستای رسیدن به خواسته ها و اهدافتان بردارید ...
من محمد جانبلاغی دو سال بر روی بیش از 100 چهره موفق ایرانی و خارجی تحقیق کردم و بیش از 1000 کتاب، سمینار و کارگاه های مطرح و پرفروش حوزه موفقیت و ثروت‌آفرینی را به منظور یافتن یک الگو یک مسیر و یک راهکار برای تحقق رویاهای بزرگ مطالعه کردم.

این فایل نتیجه تمام تحقیقات ماست که راهنمای شما خواهد بود.

هر رویای بزرگی در زندگی داشته باشید محقق می شود اگر این رازهای که کشف کرده‌ایم را بردارید…
غیرممکن است این رازها را بدانید و به تمام خواسته ها و آرزوهایتان نرسید
هرآنچه که رویای شما باشد با برداشتن این قدم ها در مسیرش، رویای شما تبدیل به واقعیت می شود.
شاید رویای شما مادی، مثل خرید یک اتومبیل گرانقیمت باشد یا اینکه رویای شما از جنس دستآورد، موفقیت در کنکور و..باشد.این آموزش برای هر رویای بزرگی به طرز عجیبی عمل می کند !

توضیحات بیشتر و سفارش این محصول آموزشی


ارسال این مطلب به تلگرام دوستانتانسواستفاده کردن  دوستان زیادی از مطالعه مطالب زیر استقبال کرده اند  سواستفاده کردن

مواظب کلماتی که به کودکان می گویید، باشید؛

چگونه استرس بر سلامت شما تاثیر می گذارد

اوتیسم چیست؟


سواستفاده کردنمنبع: سایت رسمی محمد جانبلاغی
سواستفاده کردن در پناه حق باشید.

محصولات پیشنهادی ما برای شما که همین الان می توانید تهیه کنید

... رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود ...
جدیدترین آموزش برای مدیران، کارآفرینان، مدیران سایت و فروشندگان در این قسمت قرار دارند.

سواستفاده کردن   کاربران درباره سواستفاده کردن چه نظری دارند؟ سواستفاده کردن

 1. نظر پسری با قلبی خسته از تپیدن گفت:

  آقای جانبلاغی عزیز این مقاله اتان بی نظیر بود.از صمیم قلبم ازتون متشکرم.
  آقای جانبلاغی من۲۸ سالم هست. در۸ سالگی پدرم را از دست دادم. توسط نامادری بزرگ شدم.
  نا برادریم مشکلات خیلی داشتند و وقتی من تازه وارد نوجوانی میشدم از من سواستفاده جنسی کرد.
  نه یک بار بلکه چندین بار.
  و توسط نامادریم به شدت بدرفتاری بامن میشد.و هر وقت به گذشته ام فکر میکنم واقعا داغون میشم.
  لطفا کمک کنیم..تو رو خدا…

شما در این باره چه نظری دارید؟