قانون کارما چیست ؟

۹ مهر ۱۳۹۹ ۹ مهر ۱۳۹۹ | بدون دیدگاه بدون دیدگاه | موضوعات سایت خالق زندگی اتان باشید | بازدید سایت تا کنون 953 نفر این مطلب را خوانده اند.

قانون کارما چیست ؟ به نام خدای بخشنده و مهربان

قانون کارما به معنی این است که هر عملی که در زندگیتان انجام می دهید دارای یک عکس العمل است.

بسیاری از افراد از من می‌پرسند که کارما چیست و چگونه هر عملی که انجام می دهیم چه خوب و چه بد عکس العمل را وارد زندگی ما خواهد کرد. بر اساس قانون کارما تمام اعمالی که در این دنیا انجام می دهیم دارای یک عکس العمل است.

به زبان ساده تر وقتی کار و اعمال خوبی انجام می دهیم در عکس العمل آن نتایج خوبی خواهیم گرفت. اما وقتی کار و اعمال بدی انجام می دهیم بر اساس قانون کارما که همانند قانون جذب یک قانون ثابت در جهان است نتایج منفی وارد زندگی تان می شود.

به زبان ساده می گویند از هر دست بدهی از همان دست هم میگیری و این ضرب المثل ساده بیانگر قانون کارما در جهان هستی است.

قانون کارما چیست؟

قانون کارما یا کلمه کارما (Karma) به زبان ساده به این معناست که هر عمل و کاری در این دنیا انجام دهید آن را دریافت خواهید کرد.

به عنوان مثال اگر در این دنیا به کسی خوبی کنید بر اساس قانون کار ما کسان زیادی به شما خوبی خواهند کرد.

اگر به کسی بدی کنید بر اساس این قانون کارما به شما بدی می شود. اگر کسی را تحقیر کنید شما را تحقیر خواهند کرد و…

در قانون جذب به قانون کارما تاکید بسیار زیادی شده است. و قانون کارما یکی از قوانین و شاخه های قانون جذب است.

کلمه کارما در لغت به معنای بازگشت گرفته شده است. با استفاده از قانون کارما شما سرنوشت خود را در اختیار دارید و همانطور که عمل کنید بر اساس عملی که انجام می دهید سرنوشتتان رقم خواهد خورد.

کسی که در این دنیا به قانون کارما ایمان داشته باشد و قانون کارما را باور کند می داند که در این دنیا نتایج اعمال خود را خواهد داد به همین دلیل اعمال شان را کنترل می کند. ق

وانین کارما قوانین علت و معلول است. در اکثر کتاب های موفقیت از این قانون آمده است.

قانون کارما بیانگر این است که اعمالی که انجام می دهید و کارهایی که انجام میدهید چه کارهای خوب و چه کارهای بد آینده‌ تان را می سازند.

خیلی از افراد بر این باورند که سرنوشت ما این بوده است که مصیبت های زیادی نصیبم شود. اما قانون کارما می گوید که سرنوشت شما از قبل تعیین نشده است.

بر اساس قانون کارما امکان ندارد که آینده شما از قبل برنامه‌ریزی شده باشد.

بر اساس قانون کارما چنین چیزی عادلانه نیست و زندگی انسان یک فرصت است که اگر این قوانین را جدی بگیرید و در زندگی تان پیاده کنید زندگی یک فرصت بی نظیر برای شما می شود تا به آنچه که می‌خواهید برسید.

قانون کارما چگونه زندگیمان را می سازد؟

تمام افرادی که قانون کارما را قبول دارند بر این باورند که با استفاده از این قانون و کارهایی که انجام داده می شود میتواند آینده را تشخیص بدهند. یعنی اگر شما قانون کارما را یاد بگیرید می‌توانید بر اثر اعمالی که انجام می دهید چه اعمال خوب و چه اعمال بد می توانید زندگیتان را تفسیر کنید و ببینید که قرار است در آینده چه اتفاقاتی برای شما بیفتد.

بر اساس قوانین کارما اتفاقات بر اساس اعمال تان رخ می دهند. یعنی وقتی در مشکلات و مسائل زندگی به دیگران کمک می کنید باعث می شود که دیگران هم در مسائل و مشکلات زندگی تان به شما کمک کنند. وقتی به دیگران خوبی می کنید بر اساس قانون کارما دیگران هم به شما خوبی می‌کنند.

قانون کارما می‌گوید که افرادی که در زندگی مصیبت می بینند و اتفاقات منفی در زندگیشان رخ می دهد باعث اعمالی است که در گذشته انجام دادند. نتایج اعمال گذشته‌ شان بیانگر اتفاقات و شرایط الان شان است.

البته قانون جذب هم این قانون را به صورت کامل تفسیر کرده است که وقتی اعمال و کارهای خوبی انجام دهید باعث ایجاد احساس در شما می شود که همان احساس خوب باعث می شود نتایج خوبی بگیرید.

خانم فلورانس اسکاول شین در کتاب چهار اثر خود می گوید در مورد قانون کارما میگوید که ” قانون کارما مانند قانون بازی بومرنگ هاست. وقتی بومرنگ پرتاب می شود و در نهایت به خودتان برمی گردد”

رابطه قانون جذب و قانون کارما چیست؟

قبل از اینکه شما را با قانون کارما آشنا کنیم بهتر است بدانید که قانون جذب چیست قانون جذب چه میگوید؟ و اینکه نسبت قانون کارما با قانون جذب را با هم بررسی کنیم.

قانون جذب ( law of attraction ) و قانون کارما یک قانون ثابت در جهان هستند. قانون کارما یکی از زیرمجموعه‌های قانون جذب است. اما قانون جذب چیست؟

بر اساس قانون جذب وقتی به هر چیزی فکر میکنید آن را وارد زندگیتان خواهیم کرد. قانون جذب دقیقاً مشابه طناب عمل می کند. یعنی به وسیله طناب می توانید به هر چیزی که فکر می‌کنید آن را جذب و وارد زندگیتان کنید.

به اصطلاح وقتی به هر چیزی فکر می‌کنید در حال کشیدن آن به زندگیتان هستید.

وقتی به بی پولی، بیکاری و رابطه خراب توجه می کنید و به آن فکر می‌کنید در حال جذب بی پولی بیکاری و رابطه خراب در زندگی تان هستید. و برعکس، وقتی به یک رابطه خوب توجه می کنید در حال جذب رابطه خوب در زندگیتان هستید. وقتی به پول و ثروت توجه می‌کنید در حال جذب پول و ثروت هستید.

قانون جذب و قانون کارما چگونه عمل میکند؟

البته قبل از این که به شما بگویم قانون جذب و قانون کارما چگونه عمل می کند بهتر است این را بگویم که قانون جذب یک قانون ثانویه و قانون اصلی قانون ارتعاش است. بر اساس قانون ارتعاش وقتی به هر چیزی فکر می کنید بر روی آن متمرکز می شوید در حال فرستادن ارتعاش آن به کائنات و جهان هستی هستید. و کائنات با توجه به ارتعاشی که از ذهن تان دریافت می کنند خواسته یا ناخواسته ای را وارد زندگی مان می کنند.

بر اساس قدرت ذهن میتوانید به تمام خواسته ها و آرزوهایتان برسید.

بر اساس قانون ارتعاش و فیزیک کوانتوم تمام جهان از انرژی ساخته شده است و انرژی های هم نام یکدیگر را جذب می کنند. یعنی تفکرات و افکار ما قابلیت تبدیل به ماده را دارند و به هر چیزی که فکر کنیم چه خوب و چه بد به زودی آن وارد زندگی تان می شود.

قانون جذب و قانون کارما

وقتی به یک رابطه عاشقانه زیبا نگاه می کنیم احساس خوبی در دلتان ایجاد می‌شود در حال فرستادن ارتعاش مثبت به کائنات هستیم و بر اساس قانون جذب عشق رابطه تان به مرور زمان بهبود پیدا میکند.

وقتی اخبار را میبینیم و احساسم بد می شود و یا موزیک های غمگین گوش می دهیم در حال فرستادن ارتعاش منفی به کائنات هستیم و کائنات نا خواسته ها را وارد زندگی تان می کند.

پس بهتر است قبل از این که با قانون کارما آشنا شوید و بدانید که اصلاً قانون کارما چیست بهتر است قانون جذب را کامل درک کنید و با قانون ارتعاش آشنا باشید.

قانون کارما چگونه عمل می کند؟

همانطور که گفتیم قانون‌ کارما زیر مجموعه قانون جذب است. اما قانون کارما چطور عمل میکند؟

وقتی هر عملی را انجام دهید نتیجه اش را دریافت می‌کنید. بر اساس قانون ارتعاش همانطور که گفتیم همه چیز از انرژی ساخته شده و انرژی های هم ارتعاش یکدیگر را جذب می‌کنند.

اما باید به شما بگویم که اعمالی که انجام می‌دهید هم دارای ارتعاش هستند. هر کار منفی انجام دهید ارتعاش منفی به کائنات ارسال می شود. هر کار مثبتی هم انجام بدهید در حال فرستادن ارتعاش مثبت و کائنات است.

وقتی کار منفی انجام می دهیم و ارتعاش منفی به کائنات می فرستیم کائنات با دریافت آن ارتعاش منفی ناخواسته ای را هم جنس ارتعاشی که از ذهنتان دریافت کرده است را وارد زندگیتان می کند.

وقتی کار مثبتی انجام می دهید و ارتعاش مثبت به کائنات می فرستید کائنات با توجه به ارتعاش که دریافت کرده است چیز مثبت را وارد زندگی تان می کند.

قانون کارما بر اساس ارتعاشات عمل ما عمل می کند. به این صورت وقتی کاری را انجام می‌دهیم ارتعاشش را به کائنات می فرستیم.

وقتی ارتعاش خواسته و هدف تان را ارسال می‌کنید باید صبر کنید. به هیچ عنوان به راه رسیدن به خواسته ها و آرزوهایتان فکر نکنید. زیرا ذهنتان محدود است و هرگز رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهایتان را درک نمی کند و همین موضوع باعث می‌شود که شما ارتعاش منفی به کانال و جهان هستی بفرستید.پس باید آگاهانه فردی صبور باشید و مطمئن باشید که تمام خواسته و آرزوهای تو می رسید.دوره قانون جذبخرید پکیج جامع آموزش قانون جذب

محصول دانلودی


چرا با اینکه سخت تلاش می کنید به اهداف و خواسته هایتان نمی رسید؟

هر خواسته ای داشته باشید کاملا قابل تحقق است فقط کافی است این 51 قدمی که به شما می گوییم را در راستای رسیدن به خواسته ها و اهدافتان بردارید ...
من محمد جانبلاغی دو سال بر روی بیش از 100 چهره موفق ایرانی و خارجی تحقیق کردم و بیش از 100 کتاب، سمینار و کارگاه های مطرح و پرفروش حوزه موفقیت و ثروت‌آفرینی را به منظور یافتن یک الگو یک مسیر و یک راهکار برای تحقق رویاهای بزرگ مطالعه کردم.

این فایل نتیجه تمام تحقیقات ماست که راهنمای شما خواهد بود.

هر رویای بزرگی در زندگی داشته باشید محقق می شود اگر این رازهای که کشف کرده‌ایم را بردارید…
غیرممکن است این رازها را بدانید و به تمام خواسته ها و آرزوهایتان نرسید
هرآنچه که رویای شما باشد با برداشتن این قدم ها در مسیرش، رویای شما تبدیل به واقعیت می شود.
شاید رویای شما مادی، مثل خرید یک اتومبیل گرانقیمت باشد یا اینکه رویای شما از جنس دستآورد، موفقیت در کنکور و..باشد.این آموزش برای هر رویای بزرگی به طرز عجیبی عمل می کند !

قیمت محصول:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید توضیحات کامل این محصول


قانون کارما چیست ؟  دوستان زیادی از مطالعه مطالب زیر استقبال کرده اند  قانون کارما چیست ؟

قانون جذب برای جذب ثروت چگونه کار می کند؟


آموزش قانون جذب برای جذب عشق و سلامتیقانون کارما چیست ؟منبع: سایت رسمی محمد جانبلاغی
قانون کارما چیست ؟ در پناه حق باشید.

شما در این باره چه نظری دارید؟