.:: جدیدترین درمان سریع انواع وسواس های فکری – عملی

جدیدترین درمان سریع انواع وسواس های فکری – عملی

اختلال وسواس فکری و عملی (OCD) نوعی اختلال اضطراب است که در آن افراد دچار تکرار ، افکار ناخواسته ، ایده ها یا احساسات (وسواس) می شوند که باعث می شوند احساساتی را برای انجام تکراری (اجبار) به وجود آورد.

رفتارهای تکراری ، مانند شستن دست ، چک کردن روی چیزها یا تمیز کردن ، می تواند به طور چشمگیری در فعالیت های روزانه و تعاملات اجتماعی فرد دخالت کند.

برای مبتلایان به مشکل وسواس، کنترل افکار تکراری مداوم و ناخواسته سخت است و انجام ندادن این کارهای تکراری و وسواس گونه برای آنها باعث پریشانی بزرگی می شود.


  بیشتر بخوانید »   “جدیدترین درمان سریع انواع وسواس های فکری – عملی”