.:: قانون جذب برای جذب ثروت چگونه کار می کند؟

دقیقا قانون جذب چیه؟

قانون جذب (Law of Attraction) یک قانون ثابت در جهان است که همیشه و در همه جا در حال عمل کردن است. البته بهتر است بگویم که قانون جذب یک قانون ثانویه است و قانون اصلی قانون ارتعاش نام دارد.
  بیشتر بخوانید »   “قانون جذب برای جذب ثروت چگونه کار می کند؟”