.:: بی‌زحمت… مرا اهلی کن!

در این هنگام بود که روباه پیدا شد.
روباه گفت: سلام!
شازده کوچولو سر برگرداند و کسی را ندید، ‌ ولی مودبانه جواب سلام داد.
صدا گفت: من اینجا هستم، ‌ زیر درخت سیب…


  بیشتر بخوانید »   “بی‌زحمت… مرا اهلی کن!”