.:: فرمول های اصلی موفقیت

افراد موفق زمانی‌که متوجه می‌شوند آنچه که انجام می‌دهند، فایده‌ بخش نیست فوراً تغییر مسیر داده و راه دیگری را برای رسیدن به مقصد انتخاب می‌کنند(محمد جانبلاغی)

همۀ ما دوست داریم موفقیت را در آغوش بکشیم ولی افرادی که به آن موفقیت دلخواه دست پیدا می‌کنند کم هستند.

چرا که اکثراً سه اصل عمده برای رسیدن به موفقیت نامحدود را فراموش کرده‌اند.

آن سه اصل به شرح ذیل است: “فرمول های اصلی موفقیت”