.:: تفاوت‌های میلیونی بین ثروتمندان و فقرا

تفاوت‌های میلیونی بین ثروتمندان و فقرا

در آینده‌ای نزدیک جهان سه‌طبقه‌ای به جهان دوطبقه‌ای تبدیل خواهد شد ولازم است که ما از همین حالا به فکرآینده باشیم تا قبل از حذف‌ شدن جایگاه‌هایمان، جایگاه بهتری به دست بیاوریم.

در وضعیت فعلی، انسان‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

گروه ثروتمندان،

گروه متوسط، و

گروه فقرا.


  بیشتر بخوانید »   “تفاوت‌های میلیونی بین ثروتمندان و فقرا”