.:: سقط جنین

Abortion

Author: Mohammad Janblaghy

سقط جنین روشی مورد استفاده برای پایان دادن به بارداری قبل از آن که نوزاد به وجود بیایید. همچنین ممکن است به عنوان یک ختم ارجاع شود.

این را می توان با مداخله پزشکی یا جراحی بسته به تعداد هفته ای که شما باردار شده اید انجام شود.
  بیشتر بخوانید »   “سقط جنین”