.:: آیا در فرکانس شکرگزاری هستید؟

شکرگزاری در قانون جذب

شکرگزاری ، ساده ترین و لذت بخش ترین راه برای استفاده هرچه بیشتر از نعمت های پروردگار یکتاست. شکرگزاری یکی از ساده ترین روش ها برای ایجاد احساس خوب در شماست. هر چقدر بیشتر بابت نعمت ها و داشته های تان شکرگزار باشید خداوند نعمت های بیشتری را وارد زندگیتان خواهد کرد.

  بیشتر بخوانید »   “آیا در فرکانس شکرگزاری هستید؟”