.:: نشانه های اوتیسم در کودکان که باید هرچه‌ زودتر شناسایی شود

بیماری اوتیسم چیست؟

علائم اوتیسم در دامنه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی حول ۳ ویژگی مشکل در تعاملات اجتماعی، برقراری ارتباط و میل به پیگیری رفتارهای تکرارشونده دیده می‌شوند. اما در شدت ممکن است به‌ شکلی چشمگیر متفاوت از یکدیگر باشند.
  بیشتر بخوانید »   “نشانه های اوتیسم در کودکان که باید هرچه‌ زودتر شناسایی شود”