.:: قانون جذب چیست؟

از زمانی که راندا برن کتاب خود را به نام راز نوشت ، قانون جذب در سال ۲۰۰۶ به یکی از بحث برانگیز ترین مباحث در جامعه مدرن بدل شده است. و پس از گذشت بیش از یک دهه از محبوبیت گسترده قانون جذب (law attraction) ، دستورالعمل راز توسط دانشمندان کوانتومی گسترش یافته است.
  بیشتر بخوانید »   “قانون جذب چیست؟”