.:: قانون جذب چیست؟

از زمانی که راندا برن کتاب خود را به نام راز نوشت ، قانون جذب در سال ۲۰۰۶ به یکی از بحث برانگیز ترین مباحث در جامعه مدرن بدل شده است. و پس از گذشت بیش از یک دهه از محبوبیت گسترده قانون جذب (law attraction) ، دستورالعمل راز توسط دانشمندان کوانتومی گسترش یافته است.
  بیشتر بخوانید »   “قانون جذب چیست؟”  .:: قانون مدارها چیست؟

قانون مدارها چیست؟ در کدام مدار هستید؟ شما در چه مداری قرار دارید ؛ فقر یا ثروت ، سلامتی یا بیماری ، عشق یا نفرت ؟

قانون مدارها یکی از قوانین طبیعی است که بر کل کائنات از بزرگترین اجسام در کهکشان ها تا کوچکترین ذرات ، در اتم ها حاکم است .

سیاره های منظومه شمسی را در نظر بگیرید ؛ عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون همگی در مدارخود به دور خورشید در حال گردش هستند ، ماه نیز به دور زمین روی مدار خاص خود در گردش است. کل منظومه شمسی نیز روی مداری در کهکشان راه شیری در گردش است …
  بیشتر بخوانید »   “قانون مدارها چیست؟”