.:: رمزهای تاثیرگذاری بر دیگران

تاکنون فکر کرده اید وضعیت بدن، حالات صورت و دیگر حرکتهای فیزیکی می تواند برروی شغل شما تأثیر بگذارد؟

از روش های تماس چشمی و گوش سپاری فعالانه استفاده کنید.

هر کس نیاز به این دارد که احساس کند مورد علاقه و اهمیت واقع شده است و مشارکت در گوش سپاری فعالانه به دیگران نشان می دهد که شما آنها را اینگونه می بینید. “رمزهای تاثیرگذاری بر دیگران”  .:: ۱۰ رفتاری که افراد ناموفق دارند

چرا بعضی آدم‌ها هرگز موفق نمی‌شوند؟

محمد جانبلاغی به شما در این مقاله۱۰ نکته را یادآوری کنم که انسانها با انجام شان از دست یابی به اهدفشان ناکام می مانند.

“۱۰ رفتاری که افراد ناموفق دارند”