.:: ترفندهای بازاریابی عصبی در قیمت‌گذاری

قیمت‌گذاری و اعلام قیمت به مشتری موضوع بسیار حساسی است. اگر در این زمینه حرفه‌ای تر شویم سودآوری کسب‌و کارمان افزایش می‌یابد. “ترفندهای بازاریابی عصبی در قیمت‌گذاری”