.:: نحوه پاسخگویی به سوالات جنسی کودکان

 نحوه پاسخگویی به سوالات جنسی کودکان

هر فردی که با کودکان سروکار دارد بخصوص پدر و مادر دائما با پرسش های کودک خود در مورد تولد ،نحوه بچه دار شدن ،روابط پدر و مادر و … مواجه می شود.
  بیشتر بخوانید »   “نحوه پاسخگویی به سوالات جنسی کودکان”  .:: مردان از زنان چه انتظاری دارند؟

یکی از موارد مهم در خانواده  شناخت مرد و زن از یکدیگر می باشد .حال هر چه موضوع بیشتر شکافته شود این شناخت با جدیت بیشتری ادامه یابد نیاز به  تفاهم و همبستگی در روابط از اهمیت بیشتری برخوردار
  بیشتر بخوانید »   “مردان از زنان چه انتظاری دارند؟”